Купянский городской портал! Четверг, 25.04.2019, 20:50
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Путеводитель

Последние фото

Общая статистика
Интернет магазин: 35365
Форум-тем/сообщ: 504/2699
Коментарии: 328
Фото: 418
Новости: 1051
Файлов для скачивания: 5
Статей:273
Сайтов в каталоге: 948
Объявлений: 114
Игр: 219
Записей в гостевой: 35
FAQ: 1
Новости Украины: 35
Видео: 9105

Последние статьи
[01.03.2017][Мои статьи]
Наемники в современном мире (3)
[19.02.2017][Мои статьи]
Супермаркет АТБ - история развития, планы на будущее (3)
[18.02.2017][Мои статьи]
Как уберечься от печных пожаров в зимнее время (6)
[16.02.2017][Мои статьи]
Кибератаки со стороны российских хакеров (3)
[09.11.2016][Мои статьи]
Проблемы в сексуальном разговоре. (3)

Купянск
Главная » 2017 » Июль » 17 » Новини САлтівської ОДПІ Від 17.07.17
08:13
Новини САлтівської ОДПІ Від 17.07.17
До уваги платників ПДВ, якщо зупинена реєстрація ПН/РК!

У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій ПН/РК, пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ.У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій ПН/РК, пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ.
Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312601 (далі – Повідомлення).

Дві умови для звільнення ФОП від сплати ЄСВ

Фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (частина четверта ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
Зазначеною нормою визначено дві умови звільнення платника від сплати єдиного внеску: наявність у особи статусу пенсіонера за віком або інваліда та факт отримання відповідно до закону пенсії або соціальної допомоги.
Умови призначення пенсії за віком визначені ст. 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», згідно з якою особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60-річного віку та наявності страхового стажу не менше 15 років.

Облікову ставку залишено без змін

Рішенням Правління Нацбанку України від 06.07.2017 р. № 418-рш облікову ставку залишено на рівні 12,5%.

Мирослав Продан: Середньоденні надходження по митниці щомісяця збільшуються

За перші шість місяців 2017 року до бюджету надійшло понад 138 млрд. грн. митних платежів. Це на 33,7 млрд. перевищує показник відповідного періоду минулого року. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан в інтерв’ю «Українським новинам».
Він відзначив, що середньоденні надходження по митниці збільшуються щомісяця.
«Для приклада, у січні середньодобовий показник складав майже 945 млн грн, що, до речі, на 40,5% більше, ніж у січні 2016 року, то у травні вже денні відрахування збільшилися майже на 47% - до 1,23 мрд грн, в червні склали 1,2 млрд грн», - підкреслив Мирослав Продан.

Виплати за договором страхування: підстави для оподаткування

ДФСУ в індивідуальній податковій консультації від 23.06.2017 р. №811/6/99-99-15-02-02-15/IПК роз'яснила: договір довгострокового страхування життя — це договір страхування життя строком на 5 і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 5 років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних зі смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності. При цьому роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається, зокрема, сума страхової виплати, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя, під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором.
Якщо страхова виплата здійснюється страховою компанією платнику податку — фізособі з додержанням вимог пп. 165.1.27 ПКУ, то вона не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника.

Не завжди відмова від виконання роботи є порушенням трудової дисципліни

Дисциплінарні стягнення покладаються на працівника за невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків. Дисциплінарний проступок – це протиправна дія чи бездіяльність працівника, що порушує встановлений на підприємстві, в установі, організації внутрішній трудовий розпорядок.
Дисциплінарна відповідальність полягає у застосуванні до працівника дисциплінарних стягнень, якими, відповідно до ст. 147 КЗпП України, можуть бути лише догана чи звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.
Перед тим, як застосувати до працівника якесь дисциплінарне стягнення, роботодавцю слід звернути увагу на певні положення трудового законодавства, спрямовані на захист прав працівників і убезпечення їх від дій роботодавця.
Не є порушенням трудової дисципліни відмова працівника від виконання роботи, якщо:
• така робота не передбачена трудовим договором — роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП України);
• виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або людей, які його оточують, і навколишнього середовища — за таких обставин працівник має право відмовитися від дорученої йому роботи (ст. 153 КЗпП України);
• таку роботу відповідно до законодавства роботодавець не вправі вимагати від певних категорій працівників — наприклад, заборонено залучати до робіт у нічний час та надурочних робіт вагітних, жінок, які мають дітей до трьох років, неповнолітніх працівників (ст. 55, ст. 63 КЗпП України) тощо.
При притягненні працівника до дисциплінарної відповідальності роботодавцю слід враховувати, що такий захід стягнення як звільнення не може бути застосовано за будь-який дисциплінарний проступок працівника — це можливо тільки за умови наявності встановлених у ст. 40 та ст. 41 КЗпП України підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, що пов’язані з дисциплінарною відповідальністю працівника.

Звільнення після випробування: як зазначити у звітності?

КЗпП визначено трудові відносини працівників, правові засади й гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці.
Звiльнення з пiдстав, зазначених у пунктах 1, 2 i 6 ст. 40 КЗпП, допускається, якщо неможливо перевести працiвника (за його згодою) на iншу роботу.
Не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи роботодавця в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм звiльнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi. Це правило не поширюється на випадок повної лiквiдацiї пiдприємства.
Коли строк випробування закінчився, а працівник і далі працює, він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Оновлено довідник типів об'єктів оподаткування для подання форми №20-ОПП

Як відомо, платники податків повинні повідомляти податкову про всі об’єкти оподаткування (їх появу та зміну), пов’язані з господарською діяльністю.
Нагадаємо, що Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Мирослав Продан: виключено будь-який фактор «ручного» втручання у систему моніторингу ризиків та блокування накладних

Умови роботи нового механізму, який дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків, чіткі та зрозумілі, виключають будь-який фактор «ручного» втручання. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан в інтерв’ю «Українським новинам».
«Система побудована таким чином, щоб реагувати, попереджуючи зловживання недобросовісних платників податків. Вона не лише бачить потенційні порушення, а й унеможливлює безпідставне формування податкового кредиту, навіть до моменту подання податкової декларації з ПДВ. Тобто система ризиків спрацьовуватиме вже на стадії реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування», - зазначив Мирослав Продан.
Так, за його словами, якщо у компанії немає дозвільних документів на здійснення відповідної господарської діяльності, якщо націнка на товар перевищує півтора рази, ризикового товару на складах більше 75%, або, наприклад, сумарне значення ПДВ у зупинених накладних більше за середнє значення сплати ПДВ за останні 12 місяців, то система зупинить таку реєстрацію.

Університет державної фіскальної служби запрошує на навчання!

Університет державної фіскальної служби визнаний в Україні та за її межами як навчальний, науковий, методичний центр, у якому напрацьований значний досвід міжгалузевого поєднання економічної та правової освіти, науки й практики при здійсненні профільної підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідно до вимог сучасного ринку праці.
Значний відсоток підготовки фахівців, відповідно до покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти Університет здійснює за рахунок державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням.
Університет державної фіскальної служби України запрошує на денну та заочну форми навчання

На ремонт доріг Харківщини у І півріччі митниця спрямувала понад 310 мільйонів гривень

Започаткований в чотирьох областях України в минулому році митний експеримент, який передбачає відрахування 50 % від перевиконання надходжень митних платежів на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг, в поточному році розповсюджений уже по всій Україні.
Харківська митниця ДФС знаходиться серед лідерів в цьому експерименті. Так, з початку 2017 року митницею до Держбюджету перераховано 5,5 млрд. грн. Перевиконання загального фонду склало 688 мільйонів гривень.
Таким чином, за перше півріччя поточного року на ремонт доріг в Харківському регіоні митниця спрямувала кошти в сумі понад 310 млн. гривень.

Застосування РРО при роздрібній торгівлі пивом платниками єдиного податку другої і третьої групп

Фізичні особи-підприємці - платники єдиного податку другої та третьої груп мають право здійснювати продаж алкогольних напоїв на розлив, у тому числі пива, виключно через заклад ресторанного господарства або спеціалізований відділ, що має статус закладу ресторанного харчування.
Крім того, фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж пива, зобов’язані отримати відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та проводити розрахункові операції через зареєстровані в установленому порядку реєстратори розрахункових операцій (РРО).
Оскільки пиво віднесено до алкогольних напоїв, фізичні особи-підприємці платники єдиного податку другої та третьої груп, які здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках, за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, мають право проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням книг обліку розрахункових операцій (КОРО) та розрахункових книг (РК), до досягнення ними протягом календарного року обсягу доходу у розмірі 1 млн. гривень.

Про зупинення та відновлення реєстрації податкової накладної

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений термін.
Абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим п. 201.10 ст. 201 ПКУ встановлено, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:
• для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
• для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.
Якщо реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН зупинена в порядку, визначеному в п. 201.16 ст. 201 ПКУ, реєстрація таких податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. п. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201 ПКУ. При зупиненні реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з п. п.201.16.4 п. 201.16 ст. 201 ПКУ.

Куріння кальяну з 5 відсотковим податком

Відповідно до п. п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платником акцизного податку є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.
Тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування (п. п. 14.1.252 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Згідно із Законом України «Про митний тариф України» в підпозиції 2403 11 термін «тютюн для кальяна» означає тютюн, призначений для куріння за допомогою кальяна, що складається з суміші тютюну та гліцерину, з вмістом або без вмісту ароматичних масел і екстрактів, меляси або цукру, який має або не має фруктового аромату. Проте продукти, що не містять табаки, призначені для куріння за допомогою кальяна, виключаються з цієї підпозиції.
Отже, тютюн для кальяну, якому присвоєно код згідно з УКТ ЗЕД 2403 11, відповідно до чинного законодавства є підакцизним товаром.

«Уточненку» можна подати до дати початку проведення перевірки

Пунктом 50.2 ст. 50 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.
Це правило не поширюється на випадки, встановлені ст. 177 ПКУ.
Статтею 177 ПКУ визначено порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.
Відповідно до п. 177.6 ст. 177 ПКУ якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів діяльності, доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку – фізичних осіб, та відповідно до п. 177.11 ст. 177 ПКУ фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений п. п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Уточнюємо податковий розрахунок за ф. 1ДФ

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4.
Уточнюючий податковий розрахунок подається при необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 Порядку).
При поданні уточнюючого податкового розрахунку у клітинці «Уточнюючий» проставляється відмітка (п. 3.1 Порядку).

Зведені податкові накладні на операції постачання, які мають безперервний або ритмічний характер

При постачанні товарів/послуг (крім здійснення операцій, визначених п. 44 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу), постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна.

ДФС: Повернення переплат підприємствам, активи яких знаходяться на непідконтрольних територіях, здійснюються виключно за рішенням судів

Державна фіскальна служба України повернення надміру сплачених сум податків та зборів, в тому числі з податку на прибуток, здійснює відповдно до п. 43.5 ст. 43 Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 (зі змінами та доповненнями). У випадку подання платником податку відповідної заяви та підтвердження наявності такої переплати фіскальні органи готують висновок в органи казначейства. Однак непоодинокі випадки звернення підприємств за поверненням переплат у строки понад три роки, чи відсутності в обліку фіскальних органів таких надміру сплачених сум або неможливості підтвердження таких переплат, в тому числі по підприємствах, які знаходяться на непідконтрольній території. При таких умовах ДФС повернення надміру сплачених сум не здійснює. Суб’єкти господарювання, як правило, звертаються до суду і повернення переплат здійснюється виключно за рішенням судових органів.

Відбулась зустріч в.о. Голови ДФС Мирослава Продана та Генерального секретаря Всесвітньої митної організації Куніо Мікурія

Перспективи подальшого розвитку співпраці між Україною та Всесвітньою митною організацією обговорили під час зустрічі в.о. Голови ДФС Мирослав Продан та Генеральний секретар Всесвітньої митної організації (ВМО) Куніо Мікурія 8 липня у м. Брюссель у рамках 129/130 сесій Ради митного співробітництва.
Мирослав Продан відзначив постійну підтримку, яку Всесвітня митна організація надає у процесі реформування і модернізації української митниці.
“Минулого року за підтримки Всесвітньої митної організації був відкритий Регіональний кінологічний центр у м.Хмельницькому, продовжилася активна робота щодо впровадження Системи націлювання ризиків щодо вантажів ВМО. Все це сприятиме підвищенню можливостей митних органів України ефективно реагувати на сучасні виклики у митній сфері”, - підкреслив в.о. Голови ДФС.

ДФС: Контроль у сфері обігу готівки

Державна фіскальна служба України проаналізувала виявлені під час перевірок суб’єктів господарювання порушення вимог щодо регулювання готівкового обігу, а також застосовані за вказані порушення штрафні санкції, та звертає увагу керівників підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою на дотримання вимог чинного законодавства.

Щодо зазначення номенклатури товару у податковій накладній

Правила заповнення обов'язкових реквізитів податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної регулюються статтею 201 Кодексу та регламентуються порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).
Відповідно до підпункту "є" пункту 201.1 статті 201 Кодексу одним із обов'язкових реквізитів, який зазначається у податковій накладній, є опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг.
Податкова накладна та додатки до неї складаються в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (пункт 2 Порядку N 1307).

Терміни реєстрації платником ПДВ податкових накладних у Єдиному реєстрі

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.
У разі якщо реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН зупинена в порядку, визначеному в п. 201.16 ст. 201 ПКУ, реєстрація таких податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п.п. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201 ПКУ. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 ПКУ перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з п.п.201.16.4 п. 201.16 ст. 201 ПКУ.

Зупинено реєстрацію податкової накладної? Подайте пояснення

Платник податку має право подати пояснення та/або копії документів протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування, у разі зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр) відповідно до пункту 201.16 ПКУ.
Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленій податковій накладній/розрахунку коригування за формою J(F)1312601.
Зазначене повідомлення формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в Реєстрі, та до такого Повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків.

Мирослав Продан: виключено будь-який фактор «ручного» втручання у систему моніторингу ризиків та блокування накладних

Умови роботи нового механізму, який дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків, чіткі та зрозумілі, виключають будь-який фактор «ручного» втручання. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан в інтерв’ю «Українським новинам».
«Система побудована таким чином, щоб реагувати, попереджуючи зловживання недобросовісних платників податків. Вона не лише бачить потенційні порушення, а й унеможливлює безпідставне формування податкового кредиту, навіть до моменту подання податкової декларації з ПДВ. Тобто система ризиків спрацьовуватиме вже на стадії реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування», - зазначив Мирослав Продан.
Так, за його словами, якщо у компанії немає дозвільних документів на здійснення відповідної господарської діяльності, якщо націнка на товар перевищує півтора рази, ризикового товару на складах більше 75%, або, наприклад, сумарне значення ПДВ у зупинених накладних більше за середнє значення сплати ПДВ за останні 12 місяців, то система зупинить таку реєстрацію.

Платники можуть користуватися Електронним кабінетом платника для формування та подання звітності

Альтернативною системою для формування та подання звітності сьогодні є «Електронний кабінет платника», сервіс розроблений та запроваджений Державною фіскальною службою України. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан в інтерв’ю «Українським новинам».
«Тут принаймні все захищене і всі, хто користувались ним, свої дані зберегли», - зазначив Мирослав Продан щодо роботи «Електронного кабінету платника».
Він також повідомив про плани ДФС щодо виведення в електронний формат всіх адміністративних, консультативних, будь-яких інших послуг, які надає ДФС платникам податків, та впровадження електронного обміну інформацією з центральними органами влади, правоохоронними органами.

ДФС про розрахунок питомої ваги сільськогосподарських товарів для отримання бюджетної дотації

Нагадуємо, що сільгосптоваровиробнику для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації потрібно подати до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника ПДВ заяву за формою №1-РОБД.
Оскільки з метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності, то графа 5 розділу 6 Заяви розраховується як графа 4/(графа 3 - графа 6) Заяви. Детальніше на https://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/44296?utm_source=news&utm_campaign=oldmain

Коли банк є податковим агентом

Підпунктом 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що термін «пасивні доходи» для цілей розділу IV Кодексу означає, зокрема, проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, дохід у вигляді додаткового блага та дохід у вигляді відшкодування немайнової (моральної) шкоди відповідно до пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, крім випадків, визначених цим підпунктом.
Юридична особа — банк при нарахуванні (виплаті) платнику податку вказаних сум має виконати всі функції податкового агента, встановлені Кодексом.

Суміщення діяльності «незалежника»: чи платити ЄСВ

Базою нарахування єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
З 01.01.2017 р. особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та не отримує дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року від такої діяльності, зобов’язана визначити базу нарахування єдиного внеску, незважаючи на наявність трудових відносин з роботодавцем. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Облікову ставку залишено без змін

Рішенням Правління Нацбанку України від 06.07.2017 р. № 418-рш облікову ставку залишено на рівні 12,5%.

ДФС: Повернення переплат підприємствам, активи яких знаходяться на непідконтрольних територіях, здійснюються виключно за рішенням судів

Державна фіскальна служба України повернення надміру сплачених сум податків та зборів, в тому числі з податку на прибуток, здійснює відповдно до п. 43.5 ст. 43 Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 (зі змінами та доповненнями). У випадку подання платником податку відповідної заяви та підтвердження наявності такої переплати фіскальні органи готують висновок в органи казначейства. Однак непоодинокі випадки звернення підприємств за поверненням переплат у строки понад три роки, чи відсутності в обліку фіскальних органів таких надміру сплачених сум або неможливості підтвердження таких переплат, в тому числі по підприємствах, які знаходяться на непідконтрольній території. При таких умовах ДФС повернення надміру сплачених сум не здійснює. Суб’єкти господарювання, як правило, звертаються до суду і повернення переплат здійснюється виключно за рішенням судових органів.

Від ліцензування продажу алкогольної та тютюнової продукції до місцевих бюджетів Харківщини надійшло більше 24 мільйонів гривень

З початку року до місцевих бюджетів Харківської області надійшло 24,1 мільйона гривень плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Це на 1,8 млн.грн. більше, ніж торік .
Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області, протягом січня-червня 2017 року видано 2439 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, що на 329 ліцензій більше ніж за попередній період минулого року, та 2203 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, що на 147 ліцензій більше ніж за попередній період минулого року
Кількість діючих ліцензій за шість місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зросла на 458 ліцензій. Станом на 01.07.2016 їх обліковувалось - 9460 шт., станом на 01.07.2017 – 9918 шт.
Слід зазначити, що з початку поточного року за порушення законодавства в частині продажу алкогольних та тютюнових виробів було анульовано 628 ліцензій.

Податкова нагадує громадянам про щорічну сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку!

Салтівська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує громадянам, про щорічне обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2016 рік, та земельного податку за 2017 рік.

З 10 липня діятимуть нові форми реєстраційних документів для отримання цифрового підпису

Салтівська ОДПІ звертає увагу, що наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 29.06.2017 №88 «Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису» затверджено нові форми реєстраційних документів.
Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 7 липня 2017 року включно.
Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна у розділі «Реєстрація користувачів» за посиланням https://acskidd.gov.ua/r_kor.

Оновлено реєстр форм звітних документів платників податків

Салтівська ОДПІ доводять до відома платників про те, що 30.06.17 р. внесено зміни до Реєстру форм звітних документів платників податків – юридичних та фізичних осіб для занесення до електронної бази звітних документів ДФС (далі – Реєстр звітних документів).
Так, зокрема, до розділу «Перелік сервісних запитів» Реєстру звітних документів додано Таблицю даних платника податку (форми J/F1312301) – «Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (пункт 3)»

Від ліцензування продажу алкогольної та тютюнової продукції до місцевих бюджетів Харківщини надійшло більше 24 мільйонів гривень

З початку року до місцевих бюджетів Харківської області надійшло 24,1 мільйона гривень плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Це на 1,8 млн.грн. більше, ніж торік .
Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області, протягом січня-червня 2017 року видано 2439 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, що на 329 ліцензій більше ніж за попередній період минулого року, та 2203 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, що на 147 ліцензій більше ніж за попередній період минулого року.
Кількість діючих ліцензій за шість місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зросла на 458 ліцензій. Станом на 01.07.2016 їх обліковувалось - 9460 шт., станом на 01.07.2017 – 9918 шт
Слід зазначити, що з початку поточного року за порушення законодавства в частині продажу алкогольних та тютюнових виробів було анульовано 628 ліцензій.

Наближається граничний термін сплати податкових зобов’язань громадянами та «незалежниками»

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) (п.179.7 ст.179 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).
Таким чином, 31 липня 2017 року – останній день сплати громадяни та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених у Декларації за результатами 2016 року.

ДФС оновлено довідники податкових пільг станом на 01.07.2017

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) станом на 01.07.2017 затверджені:
• Довідник №83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
• Довідник №83/2 інших податкових пільг.
У цих Довідниках надано перелік пільг із зазначенням їх кодів та термінів дії з податку на прибуток підприємств; податку на додану вартість; з плати за землю; з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; по акцизному податку з ввезених на митну територію України та з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції); з місцевих податків та зборів; по державному миту.
Дані зазначених Довідників використовуються платниками під час заповнення звіту про суми податкових пільг, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».
Довідники пільг розміщені на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html

Щодо сплати єдиного внеску особою, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно є найманим працівником

Державною фіскальною службою України надана податкова консультація від 05.07.2017 №1001/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК (далі – ПК ДФС №1001/ІПК) стосовно нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) особою, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно є найманим працівником.
Відповідно до п.1 частини першої ст.4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.
Крім того, п.5 частини першої ст.4 Закону №2464 визначено, що платниками єдиного внеску є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.
Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята ст.9 Закону №2464).

Щоб правильно розподілити алкогольні напої у додатках

Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше зазначаються платниками акцизного податку у розділі А «Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше» декларації акцизного податку (далі – Декларація).
У Додатку 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу)» до Декларації вказуються коди товарів (продукції), на які ст. 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено специфічні ставки акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, коньяк, пиво, винопродукція (крім коньяку), сидр, перрі та інші зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)).
У Додатку 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 ПКУ)» до Декларації вказуються коди алкогольних напоїв, на які п. п. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 ПКУ встановлено ставки акцизного податку та при виробництві яких використовується спирт етиловий, призначений для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів) та отриманий виробниками відповідно до норм ст. 225 ПКУ (горілка, настойки, лікери, слабоалкогольні напої).

Помилки у податковій накладній, що з податковим кредитом?

Податкового кодексу України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані при здійсненні операцій з:
б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
Детальніше на http://lg.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/302724.html

Особливості оподаткування військовим збором подарунків

Відповідно до п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.
У разі якщо вартість дарунка перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується військовим збором як додаткове благо.

Наслідки видачі фіскального чеку без обов’язкових реквізитів

Документ не є розрахунковим у разі відсутності в ньому хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення.
До суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон) за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції.
Відповідно до ст. 155 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення до осіб, які здійснюють розрахункові операції з порушенням встановленого законом порядку проведення розрахунків, застосовується штраф в розмірі від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб – від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До уваги платників податків на нерухомість в зоні АТО

ДФС повідомляє, що з метою узгодження розміру грошових зобов’язань платників податків відповідно до приписів Спеціальних норм (підпункти 38.6 та 38.8 п. 38 підрозділу 10 Перехідних положень Податкового кодексу) суб’єкти господарювання, які до набрання чинності належали до зазначеної категорії платників, уточнюють узгоджені у період з 14.04.2014 р. по дату набрання чинності вказаними нормами податкові зобов’язання, керуючись нормами ст. 50 Кодексу.

Як правильно відобразити у формі № 1ДФ компенсаційні виплати за мобілізованих та відкоригувати ЄСВ

У разі повернення підприємству коштів з державного бюджету у межах компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, податковий агент має право здійснити перерахунок відповідних сум згідно з Порядком заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1-ДФ), затвердженим наказом Мінфінe України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок), та відобразити їх в податковому розрахунку у кварталі отримання цих коштів.
Згідно із Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, доходи у вигляді середньої заробітної плати, нарахованої та виплаченої роботодавцем працівникам, зазначаються у податковому розрахунку (форма № 1-ДФ) за ознакою доходу «101». Компенсаційні виплати, які виплачуються роботодавцем зазначеним працівникам за рахунок коштів державного бюджету у межах середнього заробітку, відображаються за ознакою «128». Детальніше на http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100005216-yak-pravilno-vidobraziti-u-formi-no-1df-kompensatsiyni-viplati-za-mobilizovanikh-ta-vidkoriguvati-yesv

Чи оподатковуються ПДФО суми моральної шкоди, виплачені за рішенням суду

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається, зокрема, дохід у вигляді відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю (пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).
Дохід у вигляді відшкодування немайнової (моральної) шкоди включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (18 %) і військовим збором (1,5 %) на загальних підставах.

Коли ДФС не повертає надміру сплачені податки

ДФС України повернення надміру сплачених сум податків та зборів, у тому числі з податку на прибуток, здійснює відповідно до п. 43.5 ст. 43 Податкового кодексу та наказу Мінфіну України від 03.09.2013 р. № 787. У випадку подання платником податку відповідної заяви та підтвердження наявності такої переплати фіскальні органи готують висновок в органи казначейства. Однак непоодинокі випадки звернення підприємств за поверненням переплат у строки понад три роки, чи відсутності в обліку фіскальних органів таких надміру сплачених сум або неможливості підтвердження таких переплат, в тому числі по підприємствах, які знаходяться на непідконтрольній території. За таких умов ДФС повернення надміру сплачених сум не здійснює. Суб’єкти господарювання, як правило, звертаються до суду і повернення переплат здійснюється виключно за рішенням судових органів.

Отримання пенсії за межами України не дає права на звільнення від сплати ЄСВ

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464) платниками єдиного внеску є фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.
Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону № 2464 фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Статтею 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) визначено умови призначення пенсій за віком.
Отже, фізичні особи — підприємці, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком та отримують пенсію відповідно до Закону № 1058. Водночас фізичні особи — підприємці, які отримують пенсію згідно з законодавством іншої країни, нараховують єдиний внесок на загальних підставах.

Оподаткування доходу, одержаного у виглядi електронних грошей

За п. 2.1 глави 2 Правил Нацiональної системи масових електронних платежiв, затверджених постановою правлiння НБУ вiд 10.12.2004 р. №620, електронний гаманець (далi - гаманець) - це платiжний додаток платiжної картки, кошти за операцiями з яким облiковуються на консолiдованому картрахунку емiтента i який дозволяє його держателю в межах установленого лiмiту виконувати платiж за товари (послуги).
Платiжний додаток картки - це програмний засiб, розмiщений у пам'ятi платiжної картки, за допомогою якого здiйснюється iнiцiювання переказу коштiв з рахунку платника або з вiдповiдного рахунку банку з метою оплати вартостi товарiв (послуг), перерахування коштiв зi своїх рахункiв на рахунки iнших осiб, одержання коштiв у готiвковiй формi, а також здiйснення iнших операцiй, передбачених технологiєю Нацiональної системи масових електронних платежiв (далi - НСМЕП). Може завантажуватися як готiвкою, так i з рахунку завантаження клiєнта. Платiжними додатками в НСМЕП є гаманець та чек.
Тобто фiзична особа, яка одержує дохiд у виглядi електронних грошей, може за допомогою електронного гаманця користуватися ними, зокрема виконувати безготiвковi розрахунки. Фактично це грошi, якi обертаються не у формi паперових грошей, а через упровадження до сфери розрахункiв комп'ютерної технологiї та сучасної системи зв'язку.

Компенсаційні виплати за мобілізованих: відображення у формі №1ДФ та коригування ЄСВ

ДФСУ в індивідуальній податковій консультації від 21.06.2017 р. №748/6/99-99-13-02-03-15/ІПК зазначила, що у разі повернення підприємству коштів з державного бюджету у межах компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, податковий агент має право здійснити перерахунок відповідних сум та згідно з Порядком №4 відобразити їх в формі №1ДФ у кварталі отримання цих коштів.
Згідно з Довідником ознак доходів, доходи у вигляді середньої заробітної плати, нарахованої та виплаченої роботодавцем працівникам, зазначаються у формі №1ДФ за ознакою доходу "101". Компенсаційні виплати, які виплачуються роботодавцем зазначеним працівникам за рахунок коштів державного бюджету у межах середнього заробітку відображаються за ознакою "128".
При цьому необхідно провести сторно у кварталі отримання коштів за ознакою "101" сум нарахованої (виплаченої) середньої заробітної плати та сум утриманого податку, що були відображені у податковому розрахунку за відповідний квартал 2014 року, і зазначити їх у податковому розрахунку за звітний податковий період зі знаком мінус

ДФС про реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних

ДФСУ у листі від 19.06.2017 р. №709/6/99-99-15-03-02-15/ІПК розглянула ситуацію: платником податку у грудні 2011 року було отримано попередню оплату за роботи (послуги) від замовника, за якою сформовано та відображено у звітності з ПДВ відповідні податкові зобов’язання. Для виконання робіт платником податку було залучено підрядника, якому у грудні 2011 року перераховано попередню оплату та включено відповідні суми ПДВ до податкового кредиту. У зв’язку з прийняттям рішення про недоцільність виконання робіт між платником податку та підрядником у березні 2017 року укладено мирову угоду про розстрочку повернення сум залишку невикористаної попередньої оплати, які платником податку у свою чергу будуть повернуті замовнику.
Податківці зазначили, що платник податку - постачальник (продавець) товарів/послуг на дату отримання суми попередньої оплати за товари/послуги від платника податку - отримувача (покупця) таких товарів/послуг зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ.
А ось з метою визначення правомірності реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, з дати складання яких минуло понад 1095 днів, у випадку повернення продавцем покупцю раніше перерахованої суми попередньої оплати за товари/послуги, які не були поставлені, ДФС направлено відповідний запит з порушеного питання до Мінфіну як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики.
Просмотров: 121 | Добавил: varlamovaes | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Все смайлы
Код *:
Корзина магазина
Ваша корзина пуста но это легко исправить. Перейти в магазин

Форма входа

Поиск

Последние события
Сообщения форума
 • lazerok.com.ua - тактические фонари, лазера, рации, бумбоксы (328)
 • Продажа, установка, обслуживание кондиционеров обращайтесь! (0)
 • Открытие нового магазина (8)
 • Объявления
  [25.04.2019]
  Работа для девушек (0)
  [25.04.2019]
  Сниму квартиру в Купянске (0)
  [25.04.2019]
  Сниму квартиру в Купянске (0)


  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0


  Купянск ОЛХ

  Основные теги
  день освобождения купянска детские колготки купить колготки для девочки купить колготки Киев об'єднання возбудитель День Святого Валентина ветровики ВАЗ ветровики Ланос дефлекторы ваз дефлекторы Ланос Город бытовка купить продать изготовить Дивосвит сильный возбудитель женский возбудитель где купить forte love капли форте лав виагра возбудители купить виагру купить возбудитель мужская виагра возбуждения провокация крем Провокация виагра для мужчин виагра сильнодействущая отзывы виагра виагра женская как возбудить девушку капли возбуждающие где купить для двоих капли для двоих пакеты тара Закарпатье запчасти роспись стен художественная роспись дом 3-к квартира г.Купянск капролон ГБО ГБО 2-е поколение ГБО 4-е поколение Купянск ГБО электрооборудование Буровое Канцелярские кип Металлопродукция недвижимость. роспись потолков репетитор занятия курсы по математике курсы по физике математика 2-комнатная квартира металлопластиковые окна санузел ремонт улучшенной планировки работа работа на дому в интернете удаленная работа бизнес бизнес без вложений бизнес без риска Cтанки вальцы гильотины испытательные листогибы молоты ножницы насосы подработка Дополнительный заработок оборудование подшипники грузоподъемное Металлообрабатывающие гидростанции легированные конструкционные и инст листовой прокат Упаковка flat bottom Газовая резка металла вертикальная литьевая машина ВЛМ гидравлический шприцевой пресс ГШП литьевая машина для пластмасс мини термопластавтомат мини ТПА climathome купить недорого кондиционер Купянск

   

  Купянский городской портал © 2019